IASAS 2016: Season 3 Roundup

IASAS+2016%3A+Season+3+Roundup
TRACK & FIELD (GIRLS):
1st – SAS
2nd – ISB
3rd – ISM
4th – JIS
5th – TAS
6th – ISKL
 
TRACK & FIELD (BOYS):
1st – SAS
2nd – TAS
3rd – JIS
4th – ISB
5th – ISKL
6th – ISM
 

 
SOFTBALL (GIRLS):
1st – ISB
2nd – SAS
3rd – ISM 
4th – TAS
5th – ISKL
6th – JIS
 
SOFTBALL (BOYS):
1st – ISB
2nd – ISM
3rd – SAS
4th – TAS
5th – ISKL
6th – JIS
 

 
BADMINTON (GIRLS):
1st – TAS
2nd – SAS
3rd – ISB
4th – ISM
5th – JIS

6th – ISKL
 
BADMINTON (BOYS): 

1st – ISKL
2nd – SAS
3rd – ISB
4th – JIS
5th – TAS
6th – ISM
 

 
GOLF (GIRLS):

Team
1st – TAS
2nd – JIS
3rd – SAS
4th – ISB
5th – ISM
6th – ISKL
 
Individual
1st – SAS (Riya A.)
2nd – TAS (Chansie Y.)
3rd – JIS (Barbora G.)
All tournament – TAS (Lauren M.)
All tournament – TAS (Charlene C.)
 
GOLF (BOYS):

Team
1st – TAS
2nd – JIS
3rd – SAS
4th – ISM
5th – ISB
6th – ISKL
 
Individual
1st – JIS (Dev P.)
2nd – SAS (Rishi B.)
3rd – ISB (Peerawat M.)
All tournament – TAS (Ryan K.) 
All tournament – TAS (Eugene K.)